Reklamcılığın Haritası

Reklamcılığın Şifresi

Reklamcılığın ne olduğuna, ne olmadığına dair birçok bilgi yer almaktadır. Satışa destek verir, marka bilinirliğini arttırır, tercih edilen marka olmayı sağlar, bir şeyin beğenilmesini daha çok istenmesini amaçlar, tüketiciyi etkiler, harekete geçirir…

Reklamın hedeflerine geçecek olursak;

  • Tüketiciye bilgi vermek,
  • Ürün ya da hizmeti hatırlatmak,
  • Ürün ya da hizmetin satışını arttırmak,
  • Ürün ya da hizmete talep oluşturmak / arttırmak,
  • Satışları arttırmak,
  • Marka imajı ve değeri oluşturmak,
  • Marka sadakati oluşturmak,
  • Tüketicinin zihninde yer edinmek

İyisi de olur kötüsü de olur… mu acaba? Hepimizin beynine yerleşmiş bir kavramdan bahsedelim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz!

Reklamın İyisi / Kötüsü

Reklamın iyisi doğrudan hedef kitleye hitap eden, markaya göre hazırlanmış, yayınlanmış, iletişimini ve satışlara olan desteğini de beraberinde getirmiş olanıdır.

Reklamın en iyisi marka algısını oluşturmuş, yıllar geçse de hatırlanan bir reklam haline gelmiş olandır. Reklamda kullanılan kişiler, sloganlar hatta “jingle” ların yıllar geçse de unutulmaması, reklamın markanın imzası halini almış olması hedeflenen reklam anlayışıdır.

Başarılı reklamlardan bahsettik. Bir çoğumuzun en iyi reklamlar dendiğinde  aklına gelecek reklam filmi, repliği ve şarkısı vardır. Belki de birçoğu yıllar önce yayınlanmış reklamlardır. Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırlanan reklam, reklamın doruk noktasıdır. Tüketicinin zihninde yer edinmek reklamın başlıca hedeflerinden biridir ve yıllar sonra hatırlanan reklam tüketicinin zihninde yer edinmeyi başarmıştır. İşte reklamın doruk noktası budur!

Kötü reklamlardan örnek vermenizi istesem, aklınızda kötü bir reklam var mıdır? Sanıyorum ki yoktur. Eğer varsa en kötü reklam başarısına erişilmiştir. Eğer bir reklam vasatın altındaysa zaten unutulur. İstenen etki sağlanamaz. Fakat bir reklam eğer çok kötüyse sosyal medya linçleri kaçınılmazdır.

Kimse kötü reklam ile ürününü / hizmetini tanıtmayı amaçlamaz.

“Reklamın iyisi kötüsü olmaz” söylemi kötü reklamın avutması olabilir mi? Sanırım olabilir.

Kötü reklamlar özellikle sosyal medyanın etkisiyle hedeflenen kitleden çok daha fazlasına erişebilir. Eğer amacınız buysa reklam yapmaktan / yaptırmaktan kötü. Fakat amacınız hedef kitleye ulaşmak, geri dönüşler almak ve satışları desteklemek ise “kötü reklam yoktur” kavramı kesinlikle akıldan çıkarılması gereken bir kavramdır.

Unutmayın kötü reklam, iyi reklam yaptırmaktan daha pahalıya neden olur. Masraf yapmaya gerek yok derken markanızın değerini kaybetmeyi göze almayın.

Fikir Eşittir Reklam Mıdır?

Her iyi fikir, iyi bir reklam değildir. Önemli olan reklam fikrinin hem markaya, hem hedef kitleye uygun olmasıdır. Aynı zamanda dikkat çekici ve farklı olmalıdır. Bir reklamdan beklenti bu kadar yüksekken “bir reklam” deyip geçmek doğru değildir. Bir reklam uzun bir süreç ve ciddi bir iştir. Uzun ya da kısa tüm reklamlar büyük bir emeğin sonucudur. Uzun toplantılar, bitmek bilmeyen araştırmalar, sancılı süreçler, reklam üretmeye çalışmakla geçen günler ve uykusuz gecelerdir. 

Tam olarak bu sebeptendir ki reklam alanında hizmet veren büyük bir sektör vardır.

Reklam sektörü büyük, çeşitlilik fazla, iddia yüksek, rekabet fazla…

Harika bir fikriniz olabilir fakat bu markayla hedef kitleyle örtüşmüyorsa fikrin çok iyi olması harika bir reklam ortaya çıkacağını garantilemez. Güzel bir fikir uyarıldığında, temin edildiğinde ancak o zaman verimli kullanılabilir. Konya Reklam Ajansı Oneway Reklam Ajansı olarak elimizdeki tüm materyalleri kullanarak ekibimizle birlikte yaratıcı fikirler üretip; markanız ile birleştirerek, tam da hedeflenen reklam anlayışına ulaşmayı hedefliyoruz.

Reklam Veren Haritası

Peki reklam veren ne yapacak, nasıl yapacak en önemlisi hangi ajans ile çalışacak?

Öncelikle reklam verenin ajanstan ve reklamdan beklentileri olması gerekmektedir. Bu durum reklam ajansı seçimi konusunda önemli bir role sahiptir. Reklam verenin istekleri ile ajansın verdiği hizmetler birbiri ile uyumlu olmalıdır. Beklentilerin sıralanması, ajansın reklam verene sunacağı hizmetleri belirleme konusunda kolaylık sağlar.

Ajansa karar verildikten sonra doğru karakter analizi, doğru hedef kitle, doğru söylemler, doğru reklam mecraları, doğru strateji ve fikirlere ihtiyaç vardır. Bu adımlardan herhangi birinde yanlışlık yapılırsa reklam amacına ulaşmayacaktır.

Markanın karakter analizi yapılarak reklam sürecinde belinlenmiş dili, renkleri ve imajına karar verilmelidir. Bu durum markanın imajının söylemlerinin ve reklam yazılarının tutarlı olmasını sağlar.

Hedef kitlenin doğru reklam için hangi mecraları hangi sıklıkta kullanılacağını bilmek hedef kitleyi tam olarak kavramaya yardımcı olur.

Markanın karakter analizinin yapılması reklam yüzlerini, reklamın dilini, söylemlerini, hedef kitleye nasıl ulaşılacağını belirlemeye fayda sağlar. Doğru hedef kitle analizi reklamın tüketiciye ulaşmasını ve tüketici davranışı üzerinde olumlu değişiklik yaşanmasına sebep olacaktır.

Akılda Kal

Söylemler ve sloganlar, markanın tüketici zihninde yer almasını sağlar. Güçlü bir slogan hafızalarda yer edinerek marka bilinirliğini arttıracaktır. Marka bilinirliğinin artması reklamın hedeflerinden biridir. Sloganın hafızalarda yer alması ve olumlu bir imaj bırakması markanın imajı için de önem taşımaktadır.

Reklam mecraları seçimi önemlidir çünkü yapılan tüm reklam çalışmalarının tüketiciye ulaşacağı alan reklam mecralarıdır ve doğru seçimi tüketici ile iletişimin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Sloganın güçlü olması, reklam fikrinin yaratıcı olması gibi faktörler doğru bir şekilde planlanmış olsa da reklam tüketiciye ulaşamadıktan sonra önemini yitirecektir. Hedef kitlenin kullandığı reklam mecralarına önem verilmeli ve o mecralara yoğunlaşmak gerekmektedir. Aynı zamanda tüm reklam mecralarının kullanımı, markayı tanıtmaya ve reklamın öngörülemeyen hedef kitleye de ulaşılması açısından önemlidir. Reklam mecralarının birçoğunun hedef kitleye uygun olarak seçilmesi doğru bir strateji olacaktır.

Reklam ajansının üstüne düşen, reklam stratejisini oluşturup doğru zamanda, doğru yerde, doğru müşteriye ulaşmayı sağlayacak stratejiyi oluşturmaktır. Belli bir plan doğrultusunda geliştirilen reklam stratejileri sürdürülebilirlik açısından da önem taşımaktadır. Hedef kitle bir süre her mecrada gördüğü markayı bir anda hiç göremez hale gelirse marka hakkında olumsuz düşüncelere sahip olur ve markanın güvenilirliği azalır. Marka güveni, marka sadakati ve marka bilinirliği için sürdürülebilir reklam stratejisi oluşturmak önem taşımaktadır.

Görmezden Gelinen Reklam

Günlük yaşantımızın her anında reklama maruz kalıyor, kimisini izlemeden, okumadan geçiyoruz. Tam bu kısımda reklamın yaratıcılığı ve diğer reklamlardan ayırt edici özelliği ön plana çıkıyor. Fark yaratan reklamlar yoğun reklama maruz kalınmasına rağmen aradan sıyrılıp kendini ön plana çıkararak hedef kitlenin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Geleneksel medya döneminde reklamlara önceden sadece TV, radyo, gazete veya billboard’larda rastlıyorduk. Şimdi sosyal medyanın etkisiyle ve markaların tüm sosyal mecraları aktif kullanması sebebiyle insanları bunaltacak sıklıkta reklamlar yayınlanıyor. Sosyal medya da reklamları aktif kullanmak elbette önemli fakat bundan daha önemlisi reklamların verimli kullanılmasıdır. Reklamın gösterileceği mecraya göre reklam uyarlanmalı dikkat çekici olmalı ve doğrudan hedef kitleye hitap etmelidir. Marka ismini hem her an hedef kitlenin önüne çıkarmalı hem de bunu sıkıcı bir hale getirmeden yapmalıdır. Bu noktada yine doğru reklam ve doğru strateji devreye girmektedir.

Çeşitlilik ve rekabetin fazla olması farklı olmayı gerektiriyor. Yaratıcı metinler, yaratıcı reklamlar, yaratıcı sloganlar ve yaratıcı görsellerin önemi her geçen gün artıyor. Markalar rakiplerinden öne çıkmak için reklamlara ihtiyaç duyuyor. Hem düşündürücü, hem akılda kalıcı hem de yaratıcı olan reklamlar kendini her mecrada belli etmeyi başarıyor. Tüm markalar da tam olarak bunu istiyor.

Konya Reklam Ajansı Oneway Workshop Şimdi birde referanslarımıza göz atalım 

Tasarımda öne nasıl çıkılır blog yazımızı inceleyebilirsiniz

Son Yazımız Olan Logolarda Minimalist Yaklaşım Yazımızı İnceleyin!

Yazar : Büşra DEMİR / Editör : Nisa ODACI

Comments are closed